Double Head Development Do Things Better
Firma Double Head Development istnieje od 2010 roku, jednakże doświadczenie programistyczne zdobywamy od bez mała 25 lat.
Świadczymy bardzo szeroki zakres usług programistycznych. Zakres naszych usług może obejmować pełny proces wytwarzania oprogramowania, od zbierania wymagań do stabilizacji powdrożeniowej, lub też wybrane elementy tego procesu.
Jesteśmy otwarci na nowe technologie, ale nie stronimy także od języków już prawie zapomnianych. Możemy przygotować aplikację w niemal każdym języku programowania, z niemal każdym silnikiem bazy danych. Obecnie preferujemy technologię .NET, język C#, silnik bazodanowy MS SQL oraz ElasticSearch, ale w razie potrzeby jesteśmy w stanie napisać kod w Asemblerze x86, bashu, Perlu, PHP, Ruby, Pythonie.

Wybrane realizacje:
SWZ
System Wspomagania Zakupów

System Wspomagania Zakupów to aplikacja przeznaczona do obiegu wniosków zakupowych. Wnioski przekazywane są przez kolejne etapy akceptacji (warunkowej lub bezwarunkowej), a po pełnej akceptacji wniosku, do dostawcy automatycznie wysyłane jest zamówienie.

Obecnie system jest wdrożony we wszystkich fabrykach Electrolux w Polsce. System może być przygotowany w postaci OOTB w jednym z istniejących wariantów różniących się oferowanym zakresem funkcjonalności, może również być w pełni dostosowany do specyficznych potrzeb Klienta.

Technologia: ASP.NET, MVC, MS SQL 2005/2008, Entity Framework.
PFEP
Plan For Every Part

Plan For Every Part to aplikacja służąca bieżącej analizie procesów produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem komponentów wykorzystywanych w fabryce.

Aplikacja importuje dane dostarczone z zewnętrznych systemów, a następnie umożliwia przegląd danych oraz raportów.

Obecnie system jest wdrożony w fabryce Electrolux Żarów.

Technologia: ASP.NET 2.0, MS SQL 2000/2005.
KWaS
Klienci Warsztatu Samochodowego

Klienci Warsztatu Samochodowego to aplikacja CRM przeznaczona dla obsługi warsztatów samochodowych.

Aplikacja umożliwia prowadzenie ewidencji klientów, samochodów, przeprowadzanych napraw oraz zaplanowanych prac.

Obecnie system jest wdrożony w firmie Virago & Wizard.

Technologia: .NET 3.5, SQL Express 2005.
Z Wiedźmińskiej Stajni
Strona hodowli Owczarków Belgijskich Z Wiedźmińskiej Stajni

Na podstawie otrzymanej grafiki przygotowaliśmy layout strony WWW. Ponieważ strona miała być uzupełniana przez osoby nie znające się na programowaniu czy projektowaniu stron www, duży nacisk został położony na maksymalne uproszczenie procesu projektowania kolejnych podstron.
Istniejące systemy CMS zostały przetestowane przez Klienta i odrzucone jako zbyt skomplikowane, zbyt trudne w obsłudze i zbyt ograniczające możliwość wprowadzania zmian.

Zaproponowane przez DHD rozwiązanie całkowicie spełniło oczekiwania Klienta.

Adres strony: http://psy.viw.pl/

Technologia: PHP, XML.